THIẾT BỊ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM CHẤT LƯỢNG VÀNG, THIẾT BỊ THỰC PHẨM, THIẾT BỊ MỸ PHẨM, THIẾT BỊ NHŨ HOÁ CHÂN KHÔNG MINI

THIẾT BỊ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM CHẤT LƯỢNG VÀNG

day-gas-vo-boc-inox10301221.jpg
bep-dien-tu31103321.jpg
thiet-bi-co-dac-chan-khong12100021.jpg
thiet-bi-chung-cat-tinh-dau33301101.jpg
201133310.jpg
123121220.jpg
thiet-bi-dun-nong-dung-dich-thuc-pham03213323.jpg
thiet-bi-loc-thuc-pham03121012.jpg
thiet-bi-chung-cat-tinh-dau01022113.jpg
230033020.png
200220320.png
thiet-bi-tron-bot-thuc-pham33232023.jpg
thiet-bi-say-thang-hoa32112201.png
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TKNM

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TKNM

Đề cương được sử dụng cho Sinh viên lớp Mr.Huỳnh Bảo Long hướng...

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KỸ THUẬT VHTB TRONG NMHC

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KỸ THUẬT VHTB TRONG NMHC

Đề cương ôn tập môn Kỹ thuật VHTB trong NMHC, Mr.Huỳnh Bảo Long...

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP  MÔN HỌC KỸ THUẬT QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ -2023

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HỌC KỸ THUẬT QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ -2023

DHCNSH

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KỸ THUẬT QT&TB 1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KỸ THUẬT QT&TB 1

SỬ DỤNG CHO SINH VIÊN HỌC MÔN KTQTTB 1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KTQTTB 2 - Mr.Long giảng dạy

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KTQTTB 2 - Mr.Long giảng dạy

Đề cương ôn tập sử dụng cho lớp 06DH nhóm 14,15; 06DHLT nhóm 1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KỸ THUẬT QTTB2-07DHLTP1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KỸ THUẬT QTTB2-07DHLTP1

Đề cương sử dụng cho Sinh Viên lớp 07DHLTP

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KỸ THUẬT QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ - DHSH

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KỸ THUẬT QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ - DHSH

Đề cương sử dụng cho sinh viên đại học ngành Công nghệ sinh h...

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP  MÔN HỌC THIẾT KẾ CN-NM-CB-TP-2023

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HỌC THIẾT KẾ CN-NM-CB-TP-2023

Tài liệu sử dung cho sinh viên ngành CN thực phẩm-Mr. Huỳnh Bảo Long...

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP  MÔN HỌC KỸ THUẬT QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ -2022

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HỌC KỸ THUẬT QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ -2022

Đề cương ôn tập môn học Kỹ thuật Quá trình và thiết bị lớp...

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KỸ THUẬT PHẢN ỨNG 2018

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KỸ THUẬT PHẢN ỨNG 2018

Đề cương sử dụng cho Sinh viên Khoa Công nghệ Hoá học

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP  MÔN HỌC THIẾT KẾ CHẾ TẠO THIẾT BỊ HÓA CHẤT THỰC PHẨM 2024

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HỌC THIẾT KẾ CHẾ TẠO THIẾT BỊ HÓA CHẤT THỰC PHẨM 2024

Đề cương sử dụng cho Sinh viên ngành CNHH do Mr. HUỲNH BẢO LONG giảng...

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KỸ THUẬT QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ 2020

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KỸ THUẬT QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ 2020

Đề cương sử dụng cho sinh viên ĐH ngành Công nghệ Sinh Học 2020

1 2 »

Video