THIẾT BỊ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM CHẤT LƯỢNG VÀNG, THIẾT BỊ THỰC PHẨM, THIẾT BỊ MỸ PHẨM, THIẾT BỊ NHŨ HOÁ CHÂN KHÔNG MINI

THIẾT BỊ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM CHẤT LƯỢNG VÀNG

day-gas-vo-boc-inox10301221.jpg
bep-dien-tu31103321.jpg
thiet-bi-co-dac-chan-khong12100021.jpg
thiet-bi-chung-cat-tinh-dau33301101.jpg
201133310.jpg
123121220.jpg
thiet-bi-dun-nong-dung-dich-thuc-pham03213323.jpg
thiet-bi-loc-thuc-pham03121012.jpg
thiet-bi-chung-cat-tinh-dau01022113.jpg
230033020.png
200220320.png
thiet-bi-tron-bot-thuc-pham33232023.jpg
thiet-bi-say-thang-hoa32112201.png
SỔ TAY  QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ 02 (Handbook of chemical process and equipment two)

SỔ TAY QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ 02 (Handbook of chemical process and equipment two)

Tài liệu dùng cho sinh viên làm đồ án KTQTTB

SỔ TAY  QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ 1 (Handbook of chemical process and equipment one)

SỔ TAY QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ 1 (Handbook of chemical process and equipment one)

tài liệu dùng cho Sinh viên làm đồ án QTTB và đồ án Kỹ thuật thực...

GIÁO TRÌNH QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ PHẢN ỨNG- PHẦN 2

GIÁO TRÌNH QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ PHẢN ỨNG- PHẦN 2

Tài liệu sử dung cho sinh viên chuyên ngành Công Nghệ Hóa Học

GIÁO TRÌNH QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ PHẢN ỨNG- PHẦN 1

GIÁO TRÌNH QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ PHẢN ỨNG- PHẦN 1

Tài liệu dành cho sinh viên chuyên ngành Công nghệ Hóa Học

BẢNG SỐ LIỆU CÂN BẰNG LỎNG HƠI

BẢNG SỐ LIỆU CÂN BẰNG LỎNG HƠI

Tài liệu sử dụng cho Sinh viên làm đồ án chưng cất, bài tập chưng...

BẢNG RÂY TIÊU CHUẨN TYLER

BẢNG RÂY TIÊU CHUẨN TYLER

Tài liệu sử dụng cho sinh viên học cơ học vật liệu rời

Biological Reaction Engineering - part 01

Biological Reaction Engineering - part 01

Tài liệu dùng cho Sinh viên học môn Kỹ thuật phản ứng

TÍNH HIỆU SUẤT SÀNG

TÍNH HIỆU SUẤT SÀNG

Tài liệu tham khảo sử dụng cho sinh viên học môn Cơ học vật liệu...

Biological Reaction Engineering - part 02

Biological Reaction Engineering - part 02

Tài liệu dùng cho Sinh Viên học môn Kỹ thuật phản ứng

THIẾT BỊ CHƯNG CẤT

THIẾT BỊ CHƯNG CẤT

Tài liệu sử dụng cho sinh viên DHCNSH

THIẾT BỊ CÔ ĐẶC CHÂN KHÔNG-HUFI

THIẾT BỊ CÔ ĐẶC CHÂN KHÔNG-HUFI

Tiểu luận Thiết bị cô đặc chân không- trường Đại học Công...

GIÁO TRÌNH CÁC QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ TRUYỀN KHỐI- TẬP 3

GIÁO TRÌNH CÁC QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ TRUYỀN KHỐI- TẬP 3

Giáo trình sử dụng cho Sinh viên học ngành: Công nghệ hóa học, công...

1 2 »

Video